Close

Säkerhet

På Barnvaktsförmedlingen är trygghet och säkerhet en förutsättning. Våra barnvakter har alltid goda referenser från arbete med barn. Har ni frågor är ni alltid välkomna att hör av er.

Trygghet med oss

  • Våra barnvakter och Nannys har bra erfarenheter av barnpassning och alla har minst två mycket goda referenser från tidigare arbete med barn. Det tycker vi är en god garanti för att försäkra oss om att Era barn är i goda och trygga händer.
  • Alla barnvakter utbildas regelbundet i första hjälpen, HLR för barn och barn och olycksfall.
  • När ni hyr en barnvakt ingår egendom, ansvar och personförsäkring.
  • Vi begär alltid ett utdrag från polisens belastningsregister.
  • Vi begär alltid muntliga referenser från vår barnvakter.
  • Vi kontrollerar även att personen lever efter de värderingar företaget står för.

Vår obligatoriska utbildning

Barnvaktsföremdlingen utbildar sina barnvakter i 3 olika moment:
Första hjälpen, en utbildning för att kunna förhindra bland annat fallskador, sårskador, blödningar, brännskador med mera.
HLR för barn, en utbildning i Hjärt-lung-räddning med fokus på barn. Här lär sig deltagarna livsuppehållande åtgärder då barn t.ex. drabbats av plötsligt andningsstopp eller råkar ut för en olycka.
Barn och olycksfall, en utbildning som innefattar de vardagliga skador och risker som barn utsätts för.
Vår personal är FH-HLR/Barnolycksfalls utbildad av Viktoria Falén.