Close

203 kr/tim <br> Nanny, minst 5 års erfarenhet

29th nov, 2015
Nanny

203 kr/tim
Nanny, minst 5 års erfarenhet

För att arbeta som Nanny krävs att man har minst fem års erfarenhet inom barnomsorg. Man har en utbildning t.ex som barnskötare, fritidspedagog eller förskollärare, och/eller att man har erfarenhet med att arbetat med barn professionellt i privata familjer på heltid.